Hur känns Reiki?

Egentligen går det inte att göra en rättvis beskrivning av en Reikibehandling, då den känns olika för olika människor, och samma person kan uppleva Reiki på olika sätt vid olika tillfällen.

Vanliga beskrivningar av upplevelsen är dock att ”det blir varmt” eller ”det pirrar”, antingen där utövaren håller sina händer, eller på ett helt annat ställe, till exempel i en fot fast man håller händerna på axlarna. De allra flesta upplever en djup avslappning och ett djupt lugn. Det är inte ovanligt att klienten somnar till en stund under behandlingen.

Man brukar säga att Reiki prioritetsläker, det vill säga att den arbetar med det som mottagaren har störst behov av att få hjälp med för tillfället.

Reiki känns ofta som både kraftfullt och djupt avslappnande på samma gång.

Hur går en Reikibehandling till?

Vanligen ligger man ner på en behandlingsbänk och alltid fullt påklädd. Om man inte har tillgång till en bänk, eller om man av någon anledning inte kan ligga ner, kan behandlingen även utföras när man sitter på en stol.

Reikiutövaren lägger händerna på olika punkter på klientens kropp (eller håller dem strax ovanför), antingen enligt ett standardschema eller spontant efter klientens behov. Oftast börjar man med huvudet och kroppens framsida, och sedan baksidan från skuldrorna och ner till fötterna. En normalbehandling tar cirka en timme. Ofta upplever även Reikiutövaren saker under behandlingen, som exempelvis intensiv värme, pirrningar, stickningar och pulseringar när händerna läggs på olika positioner på klientens kropp. Reiki kan även skickas på distans.

Efter behandlingen följer ofta ett kortare samtal om både klientens och Reikiutövarens upplevelse, vilka kan vägleda klienten i vidare bearbetning av tankar och känslor som kommit upp i samband med behandlingen. Utövare som är medlemmar i Förenade Reikiförbundet har tystnadsplikt.

Reikiupplevelser

På en mässa där besökarna fick prova på Reiki i ca 10 minuter bad vi dem beskriva sin upplevelse. Här är några av svaren:

Jag kände en behaglig värme. Andningen blev lugn och trycket i huvudet försvann.

Monika var helt otrolig, starka energi händer, varma och behagliga. I början började det som en tornado i bröstkorgen. Snurrande energi, gick ner till magen. Monika flyttade händerna dit det jag hade ont på slutet, var det som om de tunga tankar jag haft skingrade sig. Tack för healingen!
Kitty

Kraftfullt, upphöjande, lösande, lugnt och stabilt.
Cecilia

Kände att kroppen blev lugn och väldigt varm. Avkopplingen var total och världen försvann. Upplevde att det blev extra varm på vissa delar av kroppen.

Underbart, vilken effekt! Var förkyld och hade ont i axeln. Allt blev lättare, andningen, nästäppan, axeln slutade nästan värka. Tack
Elia