Reikins grenar

Reiki är en omtyckt helandeteknik. Den är så mångfacetterad att flera utövare utvecklat tekniken, vilket gör att Reikin idag finns i fler olika grenar. De tre vanligaste formerna i Sverige är Klassisk Usui Reiki, Angelic Reiki® och Holy Fire®. Men det finns även fler grenar såsom Jikkiden Reiki eller RegnbågsReiki.

Grunden för all Reiki är att den består av Rei = universiell energi och Ki = livskraft och att utbildningen innehåller en initiering, vilken ger kursdeltagaren egna helande händer. 

Vilken Reikigren som passar dig, just nu, kan endast du svara på. Det finns ingen gren som är bättre eller sämre än någon annan. Reikienergin skapar alltid ett perfekt helande. Det du behöver just nu kan vara något annat än vad någon annan behöver. Följ din inre vägledning och ta vara på alla lärdomar som du kommer i kontakt med. 

Till förenade Reikiförbundet är alla Reikiutövare välkomna, oavsett vilken gren du har gått. 

 

I vår vägledande etik står att varje medlem förbinder sig till att: 

* Ha tillit till sin egen inre vägledning och både se positiva och negativa upplevelser som möjligheter till utveckling och erfarenhet

* Respektera andras val i livet utan att döma eller skuldbelägga någon

* Fullständig kärlek är högsta målet

Läs de andra sju punkterna i den vägledande etiken här.


Vi hade gärna fyllt denna sida med förklaringar och jämförelser om de olika Reiki grenarna. Men vi behöver din hjälp! Skicka din beskrivning om just din Reikigren till utveckling@reikiforbundet.se