Reikins grenar

Reiki är en omtyckt helandeteknik vilken utvecklats så att den idag innehåller flera olika grenar. Grunden för all Reiki är att den består av Rei = universiell energi och Ki = livskraft och att utbildningen innehåller en initiering, vilken ger kursdeltagaren egna helande händer.

Utvecklingen av Reikin har skett dynamiskt, när utövare hittat sina favorittekniker och fördjupat sig i dem. Generellt ligger skillnaden i vilken energivibration man strävar efter, vilken typ av information som deltagaren får, hur man arbetar med Reikisymbolerna och hur själva initieringen går till. Exempelvis har Inner Peace by Känsla(C) fördjupat sig i enkla förklaringsmodeller som hjälper deltagarna att förstå vad som händer när vi helas. Samtidigt som exempelvis Angelic Reiki® poängterar att det viktigaste är att kalla in och känna energier, inte nödvändigtvis att arbeta med symboler eller förstå varje enskilt moment. Som en helhet kompletterar de olika Reikigrenarna varandra, och många kursdeltagare upplever fördelar av att ha gått flera olika grenar.

Alla grenar av Reiki fungerar och alla fyller sin värdefulla funktion.  

Här nedan följer en lista med de Reikigrenar som finns tillgängliga just nu. Finns inte din Reikigren med? Berätta gärna om din Reikigren med ungefär 150 ord till vice ordförande. Hänvisa gärna till en bok eller en orginalhemsida.

 

Usui Reiki

Det vi i Väst idag kallar Usui Reiki är den form vi tills nyligen ansett ligger närmast Usuis ursprungliga tekniker, fast mycket av det som vi betraktar som "ursprungligt" idag lagts till av Hayashi och Takata. (Läs mer om detta under Reikis historia.)

I Usui Reiki följer vi de traditonella handpositionerna och ritar/känner/tillkallar symboler för att öka energimängden för distansreiki och masterenergi. 

 

Med hjälp av Reiki kan man finna sitt inre lugn och harmoni.

Angelic Reiki®

Angelic Reiki® skapades av Kevin och Christine Core och kanaliserades från Ärkeängeln Metatron 2002/2003. Under denna period fick Kevin Reiki Master initieringar både från Usui och Shamballa traditionen. Angelic Reiki®s bas och dess överföringssätt är genom de traditionella Reikisymbolerna, men i Angelic Reiki® är det änglarna som öppnar upp ett utrymme bakom varje deltagare och förankrar symbolen i de traditionella chakrana.

Under workshopen i Angelic Reiki® blir deltagarna intonade till den änglalika vibrationen. Angelic Reiki® överskrider tid och rum och hjälpa till att avsluta spår av det förflutna på cellulär nivå. Angelic Reiki® togs till Sverige 2010 av Liliann Gustavsson.

I Angelic Reiki® använder man sig framförallt av angelicpositionen där den vänstra handen ligger på halschakrat och den högra handen lägger på solarplexus, men man får även använda andra handspositioner. I Angelic Reiki® rör man inte klienten på huvudet, utan håller sina händer en bit utanför.

Angelic Reiki® är ett registrerat varumärke. Alla Angelic Reiki®-lärare använder samma kursbok och förbinder sig att följa en fastställd kursplan, oavsett vilket land de befinner sig i. Diplomen är internationellt erkända.

För mer information besök Angelic Reiki® Sveriges hemsida

 

Usui/Holy Fire Reiki®

Usui/Holy Fire Reiki® är en ny form av Reiki som introducerats av William Lee Rand vid International Center of Reiki Training. Den är mjuk men ändå mycket kraftfull och erbjuder rening, helande, kraftpåfyllning och vägledning. Många frågar om Holy Fire® eller Angelic Reiki® är ”bäst”. Svaret är att de kompletterar varandra. Holy Fire-energin finns inte inom Angelic Reiki®-systemet. Däremot finns Usui-Reikin i båda dessa system. Holy Fire®-energin är av mycket hög frekvens från högre medvetande-nivåer och har därför hög potential.

Ordet Holy (helig) i Holy Fire® kommer från ursprungsbetydelsen som är att vara hel och fullständig, och det är just den innebörden som syftas på i Holy Fire®.

Lärare som vill undervisa med den nya metoden går en tredagars masterkurs i Reiki eller Karuna Reiki®. Initieringsproceduren kräver denna tid, så det går inte att göra förkortade kurser. Har man gått Holy Fire® Karuna Reiki® kan man sedan även undervisa alla Reikigrader i Usui/Holy Fire Reiki®. Likaså undervisar den som gått Usui/Holy Fire® Reikimaster alla KarunaReiki®-kurser med den nya metoden om man är Karuna Reiki®master tidigare.

Här kan du läsa mer om hur Holy Fire Reiki® uppstod

 

Karuna Reiki 

Ordet Karuna, som kommer från Sanskrit, betyder "medkännande handling" och har rötter inom hinduism och buddhism. Karuna Reiki® (nära besläktad med Tera-Mai Reiki) grundades av Kathleen Milner och några av hennes elever, bland andra William Lee Rand och Marcy Miller. Karuna Reiki® har utvecklats och ingår numer i Holy Fire®.