Etiska riktlinjer för medlemmar

Medlemmar förbinder sig att följa Förenade Reikiförbundets etiska riktlinjer.

  • Fullständig kärlek är högsta målet
  • Vara ärlig och ha ett öppet och rent tankesätt
  • Ta personligt ansvar för sin livssituation och lita till sina inre resurser.
  • Ha tillit till sin egen inre vägledning och både se positiva och negativa upplevelser som möjligheter till utveckling och erfarenhet.
  • Respektera andras val i livet utan att döma eller skuldbelägga någon.
  • Att alltid uppträda och bemöta kunden med kärlek, respekt och omtanke.
  • Att iaktta tystnadsplikt i sin verksamhet som Reikiutövare
  • Att alltid uppmana kunden att uppsöka läkare om denne är i uppenbart behov av detta.
  • Att aldrig uppmana kunden att avbryta pågående läkarvård och medicinering.
  • Att känna till och respektera lagstiftningen som berör Reikihealing.
Den djupavslappning Reiki ger hjälper kroppen att läka sig själv.