Etiska riktlinjer för medlemmar

Medlemmar förbinder sig att följa Förenade Reikiförbundets etiska riktlinjer:

* Att alltid uppträda och bemöta kunden med kärlek, respekt och omtanke

* Att iaktta tystnadsplikt i sin verksamhet som Reikiutövare

* Att alltid uppmana kunden att uppsöka läkare om denne är i uppenbart behov av detta

* Att aldrig uppmana kunden att avbryta pågående läkarvård och medicinering  

* Att känna till och respektera lagstiftningen som berör Reikihealing

* Vara ärlig och ha ett öppet och rent tankesätt

* Ta personligt ansvar för sin livssituation och lita till sina inre resurser

* Ha tillit till sin egen inre vägledning och både se positiva och negativa upplevelser som möjligheter till utveckling och erfarenhet

* Respektera andras val i livet utan att döma eller skuldbelägga någon

* Fullständig kärlek är högsta målet

Reiki genererar en djupavslappning som hjälper kroppen att läka sig själv.