Utvecklingsbidrag

Har du en idé som gör att du kan sprida Reiki i närområdet? Det kan handla om en möjlighet, mässdeltagande eller något annat spännande. Då har du möjlighet att ansöka om utvecklingsbidrag. 

Från och med årsmötet 2019 har du som medlem i Förenade Reikiförbundet möjlighet att ansöka om utvecklingsbidrag. Bidraget är till för att hjälpa våra medlemmar att sprida Reikin i samhället och täcker en viss del av utgifterna. Hur mycket pengar som ligger i utvecklingspotten under verksamhetsåret fastställs vid varje årsmöte. 

Sök bidrag

Skicka ett mail med förklaring om vad du vill göra, budget och dina kontaktuppgifter till sekreterare@reikiforbundet.se senast den 29 mars 2019.