Styrelse och valberedning

Här finner du kontaktuppgifter till styrelsen, valberedningen och mässgruppen.

Styrelse

Ordförande 

Ann Gripenlöf

ordforande@reikiforbundet.se

070-6290344

Vice ordförande 

Anna-Sofia Giese Vesterlund

annasofia@kansla.nu

 

Kassör 

Anette Björsund

kassor@reikiforbundet.se

 

Kassörsuppleant


 

Sekreterare 

Bengt-Arne Gustavsson 

sekreterare@reikiforbundet.se 

073-214 97 06

Sekreterarsuppleant 

Mi Norin 

mi@minosmanus.se

 

Utvecklingssamordnare

Anki Josefsson Holmström

anki@assent.se

Suppleant

N.N.

 

Webbansvarig

Jens Holmström

webmaster@reikiforbundet.se

 

Nyhetsredaktör 

Mi Norin 

mi@minosmanus.se

 

Medlemsansvarig 

Frank Dövle 

medlemsansvarig@reikiforbundet.se

070-9547129

 

Styrelseledamot

Sara Skogh

nattfaradis@hotmail.com

 


 


 

 

Valberedning

Nina Åström


Gunilla Teofiliusson
gteofil@hotmail.com
070-834 44 53

 Mässgrupp

Eva Carlsson
evacarlsson52@gmail.com
070-715 93 62
Ann Gripenlöf
info@dragonflyutveckling.se
070-629 03 44
Nina Åström
Marie Sandelius
Rufina Vega
 

 

 

Hedersmedlemmar

Vid årsmötet 2016 valdes dessa två personer till hedersmedlemmar. Personerna har varit verksamma i Reikiförbundet under en lång tid och haft en bestående påverkan både på inom Reikisverige och Reikiförbundet. 

Gun Moss Bjerling

secourong.com

Lilliann Gustavsson

reikicentrum.se