Styrelse och valberedning

Här finner du kontaktuppgifter till styrelsen, valberedningen och mässgruppen.

Styrelse

Ordförande 

Bengt-Arne Gustafsson

ordforande@reikiforbundet.se

 

Vice ordförande 

Anna-Sofia Giese Vesterlund

annasofia@kansla.nu

 

Kassör 

Marita Knutsson

kassor@reikiforbundet.se

 

Kassörsuppleant

 

 

Sekreterare 

Mi Norin

sekreterare@reikiforbundet.se 

 

Sekreterarsuppleant 

Katarina Gustavsson

 

 

Utvecklingssamordnare

Helena Omfors

 

Suppleant

Maria Schölander

 

Ansvarig för hemsidans teknik

Jens Holmström

webmaster@reikiforbundet.se

 

Ansvarig för hemsidans innehåll, nyhetsbrev och blogg

Liv Cecilia Jonsson

 

 

Medlemsansvarig 

Sara Skogh

medlemsansvarig@reikiforbundet.se 

 

Mässansvarig

Anne Ninnas

 

 

 

 

 

 

 

Valberedning

Ann Gripenlöf

Anki Josefsson Holmström

 

 Mässgrupp

Eva Carlsson
evacarlsson52@gmail.com
070-715 93 62
Ann Gripenlöf
info@dragonflyutveckling.se
070-629 03 44

Anne Ninnas

Marie Sandelius
Nina Åström

Marie Graveleij Frisk

Annelie Fromell

 

Hedersmedlemmar

Vid årsmötet 2016 valdes dessa två personer till hedersmedlemmar. Personerna har varit verksamma i Reikiförbundet under en lång tid och haft en bestående påverkan både på inom Reikisverige och Reikiförbundet. 

Gun Moss Bjerling, secourong.com

 

Lilliann Gustavsson, reikicentrum.se