Styrelse och valberedning

Här finner du kontaktuppgifter till styrelsen, valberedningen och mässgruppen.

Styrelse

Ordförande
Magdalena Strohmayer
ordforande@reikiforbundet.se
070-811 19 61 

Vice ordförande
N.N.

Kassör
Anette Björsund

kassor@reikiforbundet.se

Suppleant

N.N.

Sekreterare
Bengt-Arne Gustavsson
sekreterare@reikiforbundet.se
073-214 97 06
Suppleant
Mi Norin
mi@minosmanus.se

 

Utvecklingssamordnare
N.N.

 

Suppleant

N.N.

Webmaster
Magnus Rooth
webmaster@reikiforbundet.se
070-518 99 94
Suppleant
Néstor Salazar
info@nestorsalazar.se
070-878 23 82
Nyhetsredaktör
Medea Leeb
medea.leeb@gmail.com
076-327 91 78
 
Tidningsredaktion

Ann Gripenlöf
info@dragonflyutveckling.se
070-629 03 44


Magdalena Strohmayer
ordforande@reikiforbundet.se
070-811 19 61
Medlemsansvarig
Frank Dövle
medlemsansvarig@reikiforbundet.se

070-9547129

 
Styrelseledamot
Ann Gripenlöf
info@dragonflyutveckling.se
070-629 03 44

 

Styrelseledamot
Mi Norin
mi@minosmanus.se

 

Styrelseledamot
Frank Dövle
medlemsansvarig@reikiforbundet.se

070-9547129

Styrelseledamot
Medea Leeb
medea.leeb@gmail.com
076-327 91 78

 

Valberedning

Nina Åström


Gunilla Teofiliusson
gteofil@hotmail.com
070-834 44 53

 Mässgrupp

Eva Carlsson
evacarlsson52@gmail.com
070-715 93 62
Ann Gripenlöf
info@dragonflyutveckling.se
070-629 03 44
Nina Åström
Maja Rosén
Rose-Marie Hellgren