Styrelse och valberedning

Här finner du kontaktuppgifter till styrelsen, valberedningen och mässgruppen.

Styrelse

Ordförande
Magdalena Strohmayer
ordforande@reikiforbundet.se
070-811 19 61 

Vice ordförande
N.N.

Kassör
Anette Björsund

kassor@reikiforbundet.se

Suppleant

N.N.

Sekreterare
Bengt-Arne Gustavsson
sekreterare@reikiforbundet.se
073-214 97 06
Suppleant

Rima Rahman

 

Utvecklingssamordnare
EvaLisa Bergqvist
utveckling@reikiforbundet.se

Suppleant

Linda Rutherford
utveckling@reikiforbundet.se

Webmaster
Magnus Rooth
webmaster@reikiforbundet.se
070-518 99 94
Suppleant
Néstor Salazar
info@nestorsalazar.se
070-878 23 82
Tidningsansvarig
Michaela Wittefeldt
medlemstidningen@reikiforbundet.se
 
Tidningsredaktion
Raakel Parveez
raakel_p@live.se
076-006 85 18

Magdalena Strohmayer
ordforande@reikiforbundet.se
070-811 19 61
Styrelseledamot
Marita Machnow
Styrelseledamot
Elisabeth Karlsson
inneryou16@gmail.com
0739-826603
Styrelseledamot
Medea Leeb
medea.leeb@gmail.com
076-327 91 78


 

Valberedning

Jenny Lundin
jenny@fam-lundin.net
070-475 72 36
Gunilla Teofiliusson
gteofil@hotmail.com
070-834 44 53

 Mässgrupp

Eva Carlsson
evacarlsson52@gmail.com
070-715 93 62
Ann Gripenlöf
info@dragonflyutveckling.se
070-629 03 44
Nina Åström
Maja Rosén