Hur startar jag en lokalavdelning?

Du startar en lokalavdelning genom att kontakta Reikiförbundets utvecklingssamordnare för intresseanmälan och information. För att starta en avdelning ska man vara minst tre medlemmar, varav en ansvarig. Om avdelningen har många medlemmar rekommenderas att man har en ansvarig, en ekonomiansvarig och en sekreterare.

Avdelningen ansöker om namn som skall vara Förenade Reikiförbundet följt av valfritt avdelningsnamn.

Exempel:

 • Förenade Reikiförbundets avdelning för hörselskadade
 • Förenade Reikiförbundet i Norrköping
 • Förenade Reikiförbundets Stockholmsavdelning, Norrmalm
 • Förenade Reikiförbundet, avdelning Skogsblomman

Medlemmarna registrerar sig/kompletterar sina uppgifter via formuläret på Förenade Reikiförbundets hemsida.

Krav, ansvar och självständighet

 • Reikiföreningar som är lokalavdelningar till Förenade Reikiförbundet i Sverige ska följa förbundets vägledande etik och stadgar.
 • Avdelningen ansvarar självständigt för sin ekonomi och verksamhet, och har full frihet så länge det inte går emot förbundets stadgar och etiska principer. Avdelningen skall föra löpande redovisning av inkomster och utgifter.
 • Den lokala föreningen ska ha ett årsmöte senast den 28 februari. Årsberättelse med ekonomisk redovisning och planering för kommande års aktiviteter skickas till Förenade Reikiförbundet senast 1 månad före årsmötet i Förenade Reikiförbundet. Blankett för detta finns att hämta på Förenade Reikiförbundets hemsida.
 • Lokalavdelningens medlemmar har samma förmåner och förpliktelser som alla andra i Reikiförbundet. Medlemmarna kan dessutom ha speciella förmåner och förpliktelser i underavdelningen.
 • Varje lokalavdelning registreras med eget medlemsnummer.
Den djupavslappning Reiki ger hjälper kroppen att läka sig själv.

Medlemsavgift

Medlemmar kan vara anslutna till flera lokalavdelningar. Man betalar medlemsavgift till förbundet som vanligt.

Rekommendationer

 • Den lokala Reikiföreningen bör ha gemensamma Reikiträffar minst 2 gånger per år. Avdelningen rekommenderas att välkomna även ickemedlemmar mot en valfri avgift.
 • Om det finns flera avdelningar/föreningar i samma kommun bör föreningarna ha minst en gemensam träff varje år.
 • Varje underavdelning bör skicka minst en representant till årsmötet varje år. Kostnad för detta ska i första hand betalas av underavdelningen, men medel för detta kan ansökas hos Förenade Reikiförbundet.

Avdelningsbidrag

Avdelningen kan ansöka hos Förenade Reikiförbundet om pengar för lokala aktiviteter. Ansökan skall ha inkommit till sekreteraren senast 2 veckor före styrelsens nästkommande sammanträde för att tas upp då. Reikiförbundet sammanträder vanligen den 7:e varje månad.

Ledamot i Förenade Reikiförbundets styrelse som är medlem i lokalavdelning får ej delta i beslut om ansökan av medel till samma lokalavdelning.

Lokalavdelning som upphör

Avdelning som avslutas skall avregistreras och slutredovisa till Förenade Reikiförbundet. Eventuellt ekonomiskt överskott och inventarier överlämnas till Förenade Reikiförbundet.