Lokalavdelningar

För närvarande finns bara en lokalavdelning som är knuten till Förenade Reikiförbundet i Sverige. Om ni har en lokal Reikiförening eller Reikigrupp är ni välkomna att ansluta er som lokalavdelning.

Förenade Reikiförbundet i Sala

Den djupavslappning Reiki ger hjälper kroppen att läka sig själv.