Kvalitetssäkring av Reiki

Förenade Reikiförbundet i Sverige arbetar för kvalitetssäkring av Reiki. Alla Reikimasters/lärare är naturligtvis fria att hålla kurser på sitt personliga vis. Det är dock viktigt att visa upp en kursplan för sina kursdeltagare som talar om vad de får i sin utbildning. Om du väljer att hålla en lägre standard är det viktigt att du öppet visar vad som erbjuds!

Den som går en grundkurs i Reiki bör minst ha detta i sin undervisning.

Följande rekommendationer för alla Reikiutbildningar:

 • Rekommendationerna är en absolut miniminivå
 • Om det av praktiska skäl är möjligt; lägg gärna ut kursen på fler timmar, fler dagar och uppdelat på flera tillfällen, samt ha minst en återträff för kursdeltagarna.
 • Material och metoder som inte tillhör Reikisystemet ska särskiljas och läggas utöver minimikurstiden.
 • Varje Reikinivå är komplett i sig själv.
 • Läraren delar ut kursutvärderingsformulär som eleverna kan lämna in direkt eller senare anonymt.

Råd till den som skall gå Reikiutbildning:

 • Innan en person går Reiki I bör vederbörande ha provat på minst en Reikibehandling.
 • Reikikursdeltagaren skall vara i psykisk balans.
 • Kursdeltagaren skall ha förståelse för den helande processen.
 • Det är lämpligt att ha läst något om Reiki före utbildning.
 • Att i samråd med sin lärare bestämma om det är lämpligt att börja eller gå vidare till nästa steg (integrering av energierna kan ta olika tid).
Den djupavslappning Reiki ger hjälper kroppen att läka sig själv.

Rekommendationer för de olika kursstegen

Reiki I

 • Effektiv kurstid minst 8 timmar
 • Usui-Reikisystemets historia
 • Usui-Reikisystemets filosofi och etik
 • Meditation
 • Få Reiki I-initiering
 • Handpositioner för Reikibehandling
 • Intuitiv behandling
 • Att ge, samt att ta emot en helkroppsbehandling
 • Att ge sig själv en Reikibehandling
 • Praktiska användningsområden för Reiki
 • Information om den del av Hälso- och Sjukvårdslagen som berör Reikiutövare
 • Informera om Förenade Reikiförbundet i Sverige
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Minst fyra timmars uppföljning efter genomgången kurs

Reiki II

 • Effektiv kurstid minst 8 timmar
 • Förkunskaper: Reiki I-utbildning.
 • Usui-Reikisystemets filosofi och etik
 • Få Reiki II-initiering
 • Få tre symboler samt information om dessa och deras användningsområde.
 • Meditation – symboler – ett sätt att ta dem till sig.
 • Att ge, samt att ta emot distanshealing.
 • Information om den del av Hälso- och Sjukvårdslagen som berör Reikiutövare
 • Informera om Förenade Reikiförbundet i Sverige
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Minst fyra timmars uppföljning efter genomgången kurs

Reiki Master/lärare

 • Effektiv kurstid minst 16 timmar fördelat på minst två dagar.
 • Art eller motsvarande avancerade Reikitekniker är inte inbegripna i kurstiden till Reiki Master/lärare
 • Förkunskaper Reiki II och ev. ART, Reiki 3A eller motsvarande.
 • Minst tio dokumenterade behandlingar vardera på annan person.
 • Distansbehandlingar
 • Egenbehandlingar
 • Få initiering till master/lärare.
 • Få Usuis Mastersymbol
 • Lära och förstå initieringarna.
 • Praktisera initieringarna.
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Minst åtta timmars uppföljning efter genomgången kurs