DistansReiki den sjunde

Den sjunde varje månad klockan 19.00 skickar vi Reiki till en utvald mottagare eller företeelse. Vad vi skickar till aviseras på vår Facebooksida.

Du kan vara med även om du ännu inte lärt dig att skicka Reiki på distans, det är din intention som räknas. Föreställ dig bara att Reiki flödar från Universum till det du tänker på.

DistansReiki den sjunde varje månad klockan 19.00