Årsmötet 2017

Årsmötet 2017 blir den 13-14 maj på Artillerigatan 38 (Östermalm) i Stockholm. Själva årsmötesförhandlingarna äger rum på söndagen den 14 maj, men redan under lördagen den 28 maj är du som är medlem i Reikiförbundet välkommen att delta i föreningens aktiviteter, som är kostnadsfria för alla medlemmar.

För att kunna beräkna åtgång av mat mm ber vi dig meddela om du kommer. Detta kan du göra på två sätt; antingen genom att anmäla dig till evenemanget på förbundets Facebooksida (fastnålade inlägget), eller genom att skicka e-post till ordforande@reikiforbundet.se.

Lördag 13 maj

14.00-18.00  Reikiträff med Reikibyte (vi bjuder på fika).

Söndag 14 maj

10.00 Diskussion och presentation av olika Reikigrenar.

12.30 Lunch (gratis)

13.30 ÅRSMÖTE (vi bjuder på fika)

OBS! Tiderna är preliminära!

 

Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

Dagordning årsmöte 14 maj 2016 kl. 13.30

 

Plats: Artellerigatan 38, Stockholm

Kallade: Reikiförbundets styrelse och medlemmar

1. Mötets öppnande
2. Fråga om årsmötet är behörigt utlyst
3. Presentation av styrelsen
4. Val av mötesfunktionärer:

ordförande för mötet
sekreterare för mötet
två protokollsjusterare
två rösträknare

5.Godkännande av dagordning

6.Upprättande av röstlängd/deltagarlista

7.Styrelsens verksamhetsberättelse

8.Kassörens rapport

9.Revisorns berättelse och godkännande av denna

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.Presentation av framtida verksamhet (verksamhetsplan)

12.Fastställande av budget för 2018

13.Fastställande av medlemsavgift för 2018

14.Val av styrelseledamöter

15. Tidningsredaktion fyra personer

16. Val av revisor 1 år

17. Valberedning och sammankallande av denna

18. Inkomna motioner / Förslag från styrelsen

19. Plats för årsmöte 2017 förslag och diskussioner

20. Övriga frågor
21. Årsmötets avslutande