Reiki som komplementär vård

Reikiförbundet har en arbetsgrupp som jobbar med ett kommittédirektiv från regeringen. Det handlar om att den etablerade vården ska kunna hänvisa patienter till behandlingar som ska ingå som komplementär vård.

Här ska Reiki finnas som en självklarhet, tänker vi. Likväl som det idag går att få fysisk aktivitet på recept, medicinsk yoga, samtal m.m ska det också kunna erbjudas Reiki.

Ann Gripenlöf, ordförande i Reikiförbundet, Anna-Sofia Giese Vesterlund, vice ordförande och Anki Josefsson Holmström, utvecklingssamordnare ingår i gruppen. Vi har satt igång arbetet med att samla in forskning och studier från andra delar av världen, kartlägga vilka sjukhus det används Reiki på m m. Fram i september räknar vi med att ha ett remiss förslag på plats.

Spännande fortsättning följer.