Online-kurs: HolyFire®3 online Usui-Reikimaster

Detta är en online-kurs, så vi möts i ett virtuellt klassrum via internet. Alla har stor nytta av denna kurs, samtidigt som det även är en lärarkurs. Kursen ger dig potentialen till mycket kraftfullt helande och personlighetsutveckling. Första dagen, på ART-delen, får du tillgång till Usuimaster-symbolens energi, och på denna masterkurs höjer vi energinivån ytterligare med Holy Fire®-symbolen. Denna energi är mycket värdefull för alla; renande, helande och vägledande. Läs mer här: https://reikikliniken.se/kurser/reikimaster-online/