Online-kurs: Uppgradering Holy Fire® 3

Holy Fire® 3-energin tar fram ditt autentiska/sanna jag och frigör ditt kulturellt skapade jag. I denna version tas masterkursens tändningsförberedelse bort och ersätts av ytterligare en tändning, så att det blir totalt fyra tändningar. Mer info: https://reikikliniken.se/kurser/holy-fire-3-online