ReikiMaster, Klippan - 4 dgr

Förkunskaper: Reiki + 2 Du fördjupar din medvetenhet om Reiki och energiernas värld. Hur påverkas vi av blockeringar och obalanser? Vad bör Reikiutb innehålla? Hur håller jag en meditation? Samtal om grupprocesser och mycket mer. Din utveckling är i fokus.. Du kan delta som extradeltagare i Reiki 1 + 2 så att du känner tillit till din förmåga att hålla egna utb. Kostn: 4000:- 12-13.10 + 9.-10.11