Reikii 1 Distans 1800 kr

Vi följer skolverkets rekommendationer: Centralt inom vuxenutbildningen är att flexibilitet alltid ska eftersträvas. Flexibiliteten i distansutbildning gör att eleven kan kombinera studierna med arbete eller andra skolformer, men kan även underlätta för dem som bor långt från skolan. Flexibiliteten kan även gynna elever som har någon form av funktionsnedsättning som gör det svårt att delta i skolförlagd utbildning. Definition av lärarledd undervisning enligt skolverket. En distans-, eller online-kurs kräver tillgång till interaktion/dialog/personlig kontakt och vägledning av en lärare under kursens gång. Detta kan ske via Skype, mejl, Facebook, telefon, chatt, videokonferens eller genom inlämningsuppgifter där kursledaren ger återkoppling. Kursmanual och övningsmanual mailas till dig. Innehåll i kursen: Usui Reiki bakgrund och historia - Filosofi och etik Chakrasystemet Reiki 1 initiering Energiförstärkare Gassho meditation Reiji-ho – intuitiv ledning Chiryo-Reikibehandling Handpositioner Boyisenscanning Kenyoku - torrbadrening Meditationer Egenhealing/självbehandling Övriga behandlingar på djur och saker Djupandningsövningar Reikiförbundet - information Patientsäkerhetslagen Diplom Kursutvärdering Fri rådgivning ett år efter kursen Lärarsupport vid behov