Reiki steg 2 - Klippan, Skåne

Förkunskaper: Reiki steg 1 Öppna upp för förståelsen att allt är energi och att allt sker här och nu. Att lära sig att skicka healing i tid och rum öppnar upp för många möjligheter. Vi tar hjälp av symboler som skapar ytterligare möjligheter. Kostn: 1500:- inkl manual, frukt, fika och återträff. Kontakta mig på hanne@befreenow.se el tel: 0704373307