Reiki Master - Usui Naturliga System (Karlstad)

Har du gått de två första stegen i Reiki och känner att det börjar bli dags att fördjupa din kunskap och höja din energifrekvens ytterligare - då är det dags för Reiki nivå 3 - Art & Master graden. Art står för avancerad healing och Master betyder lärare och efter den här kursen har du fått tillgång till så mycket kunskap att du kan lära ut och initiera andra i Reiki om du så vill. Vanligast är dock att man går den här kursen för sin egen personliga, själsliga och andliga utveckling i första hand. Man får initieringen till Master och tillgång till starkare energier att arbeta med både för sin egen del och för att hjälpa andra. Här går man in på djupet i Reikin för att verkligen lära känna den på djupet. Det bör påpekas att efter en Reiki Masterutbildning är man inte "klar" - tvärtom, det är då man verkligen tagit steget att börja på allvar att växa och utvecklas med Reiki som följeslagare i sitt liv och för att hjälpa andra att lära känna och nå insikt om energimedicin i allmänhet och Reiki i synnerhet. Den här delen är 2 delad. Första delen som även kallas reiki art ger dig en djupare healing teknik, många fler verktyg att använda. Andra delen blir man initierad mästare över sig själv och man får lära sig redskap som en master ska ha och man lär sig uppbyggnaden av att ha en reiki kurs. Man får tillgång till 2 mastersymboler och dessa symboler är lika heliga som dem 3 första man lär sig i nivå 2. Symbolerna ger djupare läknings frekvens och anars vara väldigt starka. Används i både meditation, behandling och initering. Hos mig får man även med sig några yttligare symboler att jobba med för läkning bl.a. Nivå 3 är mycket mer transformerande energi på djupare plan än tidigare. Du får med dig hur man gör en flera dagars reikihealing på distans, så som 10 dagars och 21 dagars reiki healing. Hur man utför en helande initiering på någon. Den är mer effektiv än vanlig reikibehandling för att avlägsna negativa energier i både fysiska kroppen och energikroppen. Når även djupare att frigöra blockeringar. De violetta andningstekniken för att hålla energin genom hela mastermeditationen och i initeringsprocessen. Initera någon till reiki healer i alla 3 steg. Både fysiskt och hur man gör på distans. Hur man bygger upp en utbildning och ett reikicenter. Mantrar symbolerna - kraften bakom. Kommer även lära ut hur man använder trumma och skalra. Ökar effekten är reikin och helanade. Utbildningen ligger på 3-4 heldagar, 2 helger. Första delen är 2 dagarna går vi i genom allt, där efter åker man hem och tränar. Andra delen är 1-2 heldagar beroende på storlek på gruppen. Då redovisar man de man tränat och sen ett slutprov praktiskt övning att ge en full behandling ifrån start till slut. Mer info: http://www.helhetskroppen.se/kurs/reiki-energimedicin/reiki-3-41665408