Reiki Master - Stockholm

Det tredje och sista steget där du lär dig hur man förvaltar sina kunskaper, för vidare dem till andra via initieringar, själv håller kurser och jobbar med healing på en djupare nivå. Läs mer på: https://reikiakademin.se/reiki-master/