Reiki I utbildning

Många som har fått Reiki och känner vilka positiva effekter den ger, önskar att lära sig Reiki själva. Det är en fantastisk känsla att få möjligheten till egenvård när man själv vill. Tyngdpunkten på grundutbildningen är att lära dig Reikins grunder, öppna upp Reiki kanalen och arbeta med egenvård. Utbildningen är en blandning av teori och mycket praktik. Kompendium ingår och efter avslutad grundutbildning får du ett diplom. Tid: Vecka 7 Lördag 15 feb 2020, 09:00-18:00 Söndag 16 feb 2020, 09:00-16:00