Reiki ART & Reiki Master - Usui & Holy Fire III, 21-24/3

Gå vidare med ditt Reikiutövande och med din egen utveckling och läkning. Öppna upp för möjligheten att undervisa i Reiki enligt Usui & Holy Fire III. Du kan gå en av kurserna eller båda. Läs gärna mer på www.lightworkeracademy.org Lärare är Helena Omfors, Karuna Reiki Master