Reiki 3 - Usui Naturliga System - Karlstad

2 intensiva dagar i Reiki art & master. Reiki 3 består av bl.a. kirugisk reiki healing - rörelsemetiation - Helande initering - Lärare Har du gått de två första stegen i Reiki och känner att det börjar bli dags att fördjupa din kunskap och höja din energifrekvens ytterligare - då är det dags för Reiki nivå 3 - Art & Master graden. Art står för avancerad healing och Master betyder lärare och efter den här kursen har du fått tillgång till så mycket kunskap att du kan lära ut och initiera andra i Reiki om du så vill. Mer info http://www.holistiskahelhetshalsan.se/utbildningar/reiki-3-43990283