Reiki 2 - distanshealing

Gå vidare med din resa i Reikienergin och kliv utanför tids- och rumsprincipen och lär dig ge Reiki på distans. Vi jobbar också med att hela saker i det förflutna och att aktivt vara medskapare i vårt liv med hjälp av Reiki och attraktionslagen. Omfattande kompendium ingår. Läs mer på: https://reikiakademin.se/reiki-2/