Online-kurs: Uppgradering Holy Fire® Online-Reikimaster

Syftet med denna uppgradering är att förstärka Holy Fire® så mycket att det blir möjligt att göra lika effektiva Tändningar, Placeringar och Upplevelser på distans som på plats. Även om du inte planerar att hålla online-kurser har du förstås nytta av uppgraderingen. Precis som vid varje uppgradering innebär den också att du får förmågan att förmedla ännu kraftfullare Reiki. En dag. Mer info: https://reikikliniken.se/kurser/holy-fire-online-reikimaster/