Reiki MASTER Teacher Usui/Holy Fire®III samt ART, Gröndal, Stockholm

Varmt välkommen att ta din personliga och andliga utveckling ett steg längre,
genom att utbilda dig till Usui/Holy Fire III ART Reiki Master.

Efter kursen kommer du själv att kunna utbilda andra i alla Reiki stegen, men du kan också gå kursen utan att vilja bli lärare.

Innehåll:

- Initieringar/placeringar/tändningar i Holy Fire III Reiki ART och Holy Fire III Reiki Master
- Invigningar i Holy Fire III och Divine Love
- Vägledning och genomgång i hur du gör placeringar i Reiki på alla nivåer
- Vägledning i hur du själv inviger i Holy Fire III och Divine Love
- Alla symboler för Reiki Master, Reiki ART och Holy Fire III
- Tid att öva och praktisera Avancerade Reikimetoder såsom
  Gyoshi-Ho, Koki-Ho, Joshin Kokyuu-Ho, Reiji-Ho och Shu ChuReiki
- Genomgång hur du ger upplevelsen av Holy Fire Helande
- Guidade meditationer eventuellt utomhus beroende på väder
- Auran – se den, hålla den ren och kristallklar
- Våra Chakran – hur vi använder dem för att känna av, kalibrera och balansera både oss själva samt andra
- Reikiprinciper och värderingar för en Reiki Master i den nya tiden
- Samtal kring hur du coachar, vägleder, hanterar svåra samtal etc.
- Dokumentation vid Reikibehandling, regler och lagar kring arkivering och register
- Holy Fire III Reiki Master Manual
- Vår biologi, nervsystem och hur vår självläkning fungerar mha energier
- Diplom för Usui / Holy Fire III Reiki Master

Förkunskaper: Reiki etapp 2, dock behöver du inte ha gått Holy Fire tidigare för att kunna tillgodogöra dig denna kurs. Alla Reikigrenar är välkomna!

När: 4-5-6 september kl. 10.00 – 18.00 (tiderna är ungefärliga)

För mer information samt anmälan 
www.assent.se

Varmt välkommen!
Anki och Jens
0720-60 53 63