KARUNAREIKI® - USUI HOLY FIRE® III - MALMÖ 5-7 juni

Kursen i KarunaReiki® Master Holy Fire® III är på tre dagar, och består av tändningsförberedelser, tändningar, placeringar av de 8 nya symbolerna och ett flertal upplevelser. Karuna är sanskrit och betyder barmhärtig handling. Karunan handlar till stor del om självkärlek och empatiska handlingar gentemot sig själv och andra. Den är kraftfull och mjuk på samma gång, och kan medföra både utrensning och läkning. Kursen hålls på Infinite Yoga Malmö, på Gustav Adolfs torg 43, mitt i centrala Malmö. Välkommen att mejla din anmälan och eventuella frågor till yogaheartcoaching@gmail.com. Läs gärna också mer om kursen och dess upplägg på www.yogaheartcoaching.com.