Karuna Reiki Master - Holy Fire III - 27-29/3

För dig som gått Reiki Mastern och vill fördjupa dig ytterligare i Reiki och i din egen utveckling & läkning. Kursen ges strax utanför Malmö under tre heldagar med Karuna Reiki Master Helena Omfors. Läs gärna mer på www.lightworkeracademy.org