InnerYou: Usui Holy Fire (R) Reiki II grundkurs STHLM dag 2 av 2

Lördag 16 november kl 10.00-18.00 samt söndag 17 november kl 10.00-18.00. Stockholms innerstad, Södermalm. Pris 2.900 kronor varav anmälningsavgift 500 kronor sätts in på BG 651-8344 Morgon- och eftermiddagsfika samt frukt och dryck ingår också. Kursinnehåll grundkurs i Usui Holy® Fire II Reiki  Bakgrund: Historik och begreppet Holy Fire® Reiki. Reikiprinciperna Holy Fire® II Reiki steg 1 Gassho – meditation. Reiji-ho – intuitiv ledning. Chiryo – Reikibehandling: ge och ta emot Reiki Vi övar på handpositioner och ger varandra Reiki Kenyoku – torrbad/rening Hur du ger dig själv Reiki Etik och patientsäkerhetslagen som gäller den som utövar Reiki Diplomering Dagen innehåller ett flertal meditationer samt övningar. Läs mer på http://www.inneryou.nu Varmt välkommen! Hälsningar Elisabeth