InnerYou Grundkurs dag 1: Usui Holy Fire II Reiki STHLM Södermalm (dag 1 av 2)

Lördag 13 april till och med söndag 14 april, Stockholm, Södermalm. Pris 2.900 kronor varav anmälningsavgift 500 kronor sätts in på BG 651-8344 Lördag klockan 10.00-18.00 samt söndag 10.00-18.00. Vi börjar med morgonfika klockan 9.30 Kursinnehåll grundkurs i Usui HolyFire Reiki II Bakgrund: Historik och begreppet Holy Fire II Reiki. Reikiprinciperna Gassho Reiji-ho Chiryo Kenyoku Hur du ger dig själv Reiki Etik och patientsäkerhetslagen som gäller den som utövar Reiki Diplomering Dagen innehåller ett flertal meditationer samt övningar. Läs gärna mer på www.inneryou.nu Jag som håller kursen heter Elisabeth Karlsson. Är Usui Holy Fire II CR) Reiki Master Teacher, Angelic Master Teacher, Karuna Holy Fire II (R) Master samt regressionsterapeut. Välkommen! Hälsningar Elisabeth Karlsson