Online-kurs: Holy Fire®3 Usui-Reiki 2

Detta är en online-kurs, så vi möts i ett virtuellt klassrum via internet. När du har praktiserat Reiki en tid, kanske du vill lära dig mer och öka effektiviteten på behandlingarna. Förutom energihöjningen, ger kursen dig också redskap för att arbeta mer flexibelt med Reikienergin och rikta den specifikt. Du lär dig att sända energin på långt avstånd, samt till förflutet, framtid och situationer. Vi lär oss också några behandlingstekniker som Reikisystemets grundare, Mikao Usui, använde sig av. Mer info: https://reikikliniken.se/kurser/reiki-2-online/