Holy Fire® III Usui-Reiki 2, Göteborg

Energihöjning, effektivare behandlingar och redskap för att arbeta mer flexibelt med Reikienergin, t.ex på avstånd, till förflutet, framtid och situationer. Vi lär oss också några behandlingstekniker som Usui använde. 2 dagar + uppföljning & support. https://reikikliniken.se/kurser/reiki-2/