Online-kurs: Holy Fire® 3 Usui-Reiki 1&2

Detta är en online-kurs, så vi möts i ett virtuellt klassrum via internet. Den första graden ger dig förmågan att överföra Reikienergi med hjälp av dina händer. Energin kan förmedlas till andra människor, djur, växter, mat, m.m. Du kan även behandla dig själv. Kursen innebär även andlig/personlig utveckling. Den andra graden ger dig redskap för att arbeta mer flexibelt med Reikienergin och rikta den specifikt genom att sända Reiki på långt avstånd, till förflutet, framtid, mål, orsaker och situationer. Dessutom lär du dig några behandlingstekniker som Reikisystemets grundare, Mikao Usui, använde sig av. Holy Fire®3 initieras inte via läraren och blir då kraftfullare. 2 dagar + uppföljning & support. Mer info: https://reikikliniken.se/kurser/reiki-1-2-online/