Reiki som komplement till psykiatri och sociologi

Reiki kan användas som komplement inom psykiatri och sociologi, exempelvis vid depression, ångest och oro.

Denna sektion är under utveckling. Fler studier och forskningsområden kommer att läggas till efter hand.

Using Reiki as a harm reduction tool and as a stress management technique for participants and self

Algarin, R. (1995).

Northeast Conference: Drugs, Sex, and Harm Reduction Conference Syllabus. Harm Reduction Coalition and the Drug Policy Foundation, the ACLU AIDS Project and the City University of New York.

En Reikibehandling ger en djup avslappning och minskar upplevelsen av stress och oro.