Forskning kring Reiki

Under de senaste decennierna har man börjat göra vetenskapliga studier kring Reiki i olika sammanhang. Gun Moss Bjerling har gjort en stor sammanställning av den forskning som gjorts kring Reiki i Sverige och internationellt.

Det är Reikiförbundets avsikt att publicera detta material även här, men innan detta är färdigt hänvisar vi istället till Secourongs forskningssida.

Idag finns en mängd vetenskapliga studier om Reiki.