Blogg

Rapport från styrelsemöte 9-10 feb

Web Master - Thursday, April 04, 2019

Styrelsen träffas varje månad och då oftast i Zoommöte på nätet men två gånger per år i fysiska möten. I februari träffades vi i Hälsostudion i Gröndal och hade två intensiva och kreativa dagar där vi förutom löpande frågor även fördjupade oss i processer som lämpar sig extra bra vid ett fysiskt möte. Här kommer en kort resumé över vad vi jobbade med.

Styrelsen har tre arbetsgrupper som rapporterade sitt arbete. Mässgruppen planerar och genomför Reikiförbundets deltagande vid Harmoniexpo i Solnahallen den 30-31 mars. Det handlar om bemanning, trycksaker, t-shirts, föredrag om Reiki med mera. Utvecklingsgruppen jobbar nu främst med att uppdatera texter och förbättra informationen på hemsida. Den tredje arbetsgruppen tar fram underlag för upphandling av ny digital plattform och ekonomisystem. Vi gick igenom aktiviteter och rutiner vid årsmötet så som förslag till stadgeändringar, förslag om utvecklingsbidrag till medlemmarna för att stimulera till gemenskap och nätverksbygge. Vi jobbade även med att uppdatera befattningsbeskrivningar och tog fram underlag till verksamhetsplanen för 2019-2020. Planerade informationsmöte om Reiki och Reikiträff den 13 april i Stockholmsområdet.

I god Reikianda öppnade vi dagarna i ett heligt utrymme, satte en intension för dagarna och höll Reikimeditation. Den första dagen avslutades med gruppreiki.

Comments
Post has no comments.
Post a Comment
Captcha Image

Trackback Link
http://www.reikiforbundet.se/BlogRetrieve.aspx?BlogID=16365&PostID=810265&A=Trackback
Trackbacks
Post has no trackbacks.