Blogg

NYHET! Försäkringsinformation till Reikiförbundets medlemmar

Web Master - Wednesday, December 19, 2018

Reikiförbundet lanserar ett nytt samarbete med Gefvert Försäkringsmäklare där vi erbjuder medlemmar skräddarsydda försäkringar till låga premier och självrisker.

Företagsförsäkring - premie från 750 kr/år

En Företagsförsäkring behöver du även om du arbetar hemifrån då en Hemförsäkring endast täcker din privata egendom och dig som privatperson. Företagsförsäkringen gäller på angivet försäkringsställe.

Behandlingsansvarsförsäkring – fast premie 800 kr/år

Försäkringen täcker dig som företagare då du utför behandlingar som ingår i din praktik. Försäkringen består av två delar;behandlingsansvarom någon anser sig ha blivit skadad av din behandling, samtolycksfallför kunder/patienter. Försäkringen gäller i hela Norden men kan även utökas till hela EU/EES mot ett tillägg.

Sjukavbrott - premie 1 500 kr/år

Om du blir långvarigt sjukskriven och därmed arbetsoförmögen täcker försäkringen dina fasta kostnader i företaget, såsom hyra, el-avtal, mobiltelefonkostnader etc.

Gefvert.se.org/alternativmedicinhittar du all information
Läs mer om respektive försäkring, villkor, anmälningsblanketter, skadeanmälan m.m. Du kan även få kostnadsfri rådgivning genom att ringa Gefverts kundservice
08-440 54 40 eller maila kundservice@gefvert.se

Om Gefvert försäkringsmäklare: Gefvert försäkringsmäklare har specialiserat sig på att försäkra kreatörer och företag inom alternativ medicin sedan 70-talet. Deras fleråriga spetskompetens gör att du kan vara säker på att få rätt försäkring som är anpassad till dina behov.

 

Comments
Post has no comments.
Post a Comment
Captcha Image

Trackback Link
http://www.reikiforbundet.se/BlogRetrieve.aspx?BlogID=16365&PostID=808449&A=Trackback
Trackbacks
Post has no trackbacks.