Blogg

del från nyhetsbrev juni

Web Master - Wednesday, July 01, 2020

Ordförande har ordet

Idag är det 4 juni när jag skriver detta.

Nu går våren över till sommar och coronan har skapat rädslor hos individ och samhälle. Men under samma tid har de frön jag satte tidigt grott och börjar bli en planta. För ett antal år sedan sattes ett frö som senare blev Reiki-förbundet. Grodden har hämtat näring och tagit sig igenom många hinder i jorden innan det blev en planta. Samma med förbundet som hämtat näring hos förbundets medlemmar men som grodden har förbundet också haft en del hinder.

Plantan som växer i mitt land är grön och kraftig men kan sloka om den inte får vatten och omsorg. Det är likadant med förbundet, kraftigt och ibland slokande. Nu är förbundet på tillväxt med ett ökande antal medlemmar. Jag vet att plantan jag har i landet kommer att bli den finaste blomma eller grönsak. Så är det med förbundet också. Med rätt näring vet vi att förbundet kommer att stå starkt och bli en del hos individ och samhälle. Plantan visade mod när den gick ur det hårda skalet och blev en grodd och en planta. Likadant är det med förbundet. Vi har modet att möta de rädslor som coronan skapat.

Den 10 maj hade förbundet årsmöte som var digitalt på grund av coronan. Det fungerade bra men uppfattningen är att de fysiska mötena slår allt.

Styrelsen redogjorde för 2019 och som var ett år där förbundet:

  • Deltog på hälsomässor runt om i landet.
  • Där vi i nyhetsbrev informerade om hur man går tillväga och vad man ska tänka på när man startar eget företag.
  • Året där vi såg att intresset för Reiki fortsätter att öka och där en indikator är att vi får nya medlemmar i facebookgruppen.
  • Året då fler nya Reikigrupper startat.
  • Året där förbundet var på äldreboende och gav Reiki.

Detta fortsätter naturligtvis under detta verksamhetsår också.

Mycket att vara glada över.

En ny styrelse valdes som hade sitt första möte i går den 3 juni. Ett styrelsemöte som andades mycket optimism, engagemang och framtidstro. Styrelsen ska sjösätta den verksamhetsplan som togs fram och där finns bl.a:

  • En uppdaterad och funktionell hemsida som vi kommer att lägga mycket fokus på.
  • Vi ska också nå ut med att Reiki är friskvård.
  • Hjälpa våra medlemmar att synas på mässor.
  • Bidra till kunskapsutbyte och utveckling.

Tack för ordet

Bengt-Arne