Är du Reikiutövare? Bli medlem du också!

Som medlem i Reikiförbundet kan du visa dina kontaktuppgifter i listan över utövare, annonsera dina kurser och få tillgång till förbundets officiella informationsmaterial. Samtidigt bidrar du till att göra Reiki till en naturlig del av samhället.

Olika typer av medlemskap

Det finns två typer av medlemskap: ordinarie medlem för dig som är utövare, och plusmedlem, för dig som dessutom är lärare/master och vill ha ytterligare möjligheter. Medlemsavgiften gäller ett år framåt från den dag avgiften betalas in, därefter förnyas medlemskapet automatiskt fram till det att du säger upp det genom att gällande medlemsavgift dras från det kort du angav vid senaste betalningen.

Alla medlemmar har tillgång till Reikitidningen, som kommer ut fyra gånger om året.


Ordinarie medlem

 • Bli synlig under våra utövare
 • Få tillgång till informationsmaterial mm. utformat för dig som driver företag inom branschen.
350 kr/år Bli medlem

Plusmedlem

 • Bli synlig under våra utövare
 • Få tillgång till informationsmaterial mm. utformat för dig som driver företag inom branschen.
 • Publicera dina egna kurser
 • Marknadsför dina kurser i vår tidning och på vår Facebooksida
600 kr/år Bli medlem

Ordinarie medlem - 350 kr/år

Som ordinarie medlem kan du

 • välja att publicera dina kontaktuppgifter som Reikiutövare (namn, eventuellt företagsnamn, telefonnummer, eventuell hemsida och e-postadress) för att marknadsföra dina behandlingar. Visas länsvis på sidan ”Våra utövare”.
 • när som helst logga in och ändra dina kontaktuppgifter.
 • läsa medlemstidningen
 • ladda ner filer, såsom Reikiförbundets logo, officiella blanketter och informationsmaterial.

Plusmedlem - 600 kr/år

(350 kr medlemsavgift + 250 kr för annonsering)

Som plusmedlem kan du, utöver ordinarie medlemsförmåner

 • lägga in dina Reikikurser som presenteras länsvis på sidan ”Reikiutbildningar” (kursens namn, tid och plats, lärarens namn (inklusive eventuellt företagsnamn, hemsida och telefonnummer)
 • marknadsföra dina kurser i medlemstidningen och på Reikiförbundets Facebook-sida.